Dokumenty

1. Prospekt emisyjny akcji serii B Opalcrowd2 Prosta Spółka Akcyjna

2. Umowa objęcia akcji serii B Opalcrowd2 Prosta Spółka Akcyjna

3. Suplement do emisji akcji OpalCrowd2 Prosta Spółka Akcyjna