Kontakt

OPALCROWD2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS: 0001016044
NIP: 9731090761
REGON: 524296928

Dane adresowe:
ul. Kazimierza Wielkiego 7/5
65-047 Zielona Góra

Dane kontaktowe:
mail: biuro@opalcrowd2.com
tel.: +48 732 131 685,  +48 732 131 712

Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Suligowska
mail: iod@opalcrowd2.com